Bajke u novom ruhu

Lažne bajke su neobična zbirka bajki drugačijih od onih na koje ste navikli, zajedničko delo Davida Albaharija i Mirjane Ognjanović, obogaćeno ilustracijama Slavka Krunića.

Da li sve bajke imaju srećan kraj?

Da li bajke uopšte imaju kraj?

Da li je neminovno da prerastemo bajke i postanemo previše stari za njih?

David, Mimi i Slavko, obuzeti osećajem poetskog humora, u Lažnim bajkama drže se objašnjenja da je priroda bajki skitalačka i transformativna – ne samo da bajke putuju kroz vreme i prevaljuju kontinente, prožimajući sve društvene slojeve, one takođe neprestano preobražavaju slušaoce u naratore i obratno.

Lagane ali nipošto banalne, neočekivanih obrta i predivno ilustrovane, Lažne bajke će i vas uveriti da priče nemaju kraj, te da imaju beskonačno mnogo verzija.

Možete ih naručiti na našem sajtu po promotivnoj ceni od 891 dinar, ili prošetati do naših knjižara Bookastore u Cara Lazara 12 ili Cara Dušana 68 u Beogradu.

Veličanstven završetak briljantne trilogije Rejčel Kask

04. 11 2020.